ปริศนาคำทาย

        ปริศนาคำทาย หมายถึง "ถ้อยคำที่ยกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ ให้ทาย การเล่นทายกันมักนิยมกันในหมู่เด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่ก็ยกคำทายเพื่อมาทายเด็ก เป็นการฝึกสมอง ลองปัญญาและก่อให้เกิดความบันเทิงใจด้วย การเล่นปริศนาคำทาย นอกจากจะฝึกสมองลองปัญญาแล้ว ยังฝึกให้เด็ก ๆ รู้จักจำ รู้จักสังเกต เป็นวิธีการสอนเด็กที่ชาญฉลาดอย่างยิ่ง"

            ปริศนาคำทายอาจแยกออกได้ตามลักษณะของเรื่องที่ทาย เช่น เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ พืช เครื่องมือเครื่องใช้ อาชีพ อวัยวะของคน เป็นต้น

            ต่อไปนี้เป็นปริศนาคำทายที่แยกประเภทไว้แล้ว คือ

ปริศนาคำทายเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา     ปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์  ปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืช        ปริศนาคำทายเกี่ยวกับคน อวัยวะต่างๆ       ปริศนาคำทายทั่ว ๆ ไป


นำลงวันที่ 26 ตุลาคม 2543


อ่านเพิ่มเติมลิ้งค์ด้านล่าง หมวดตำนานไทยหมวดตำนานไทย

นางนากพระโขนง | นิทานภาคใต้ | เพลงไทย | สรรพลี้หวน | ประวัติวังหน้า | คนภาคเหนือ | เมขลา-รามสูร | ปริศนาคำทาย| เก่งเกินครู | พระราชวังเดิม | วรรณกรรมใหม่-ตราบจนสิ้นกรรม | สังเขป ประวัติกรุงศรีอยุธยา | บั้งไฟพญานาค | เพลงไทยเดิม | นิทาน | นิทาน-นิทานตลกหยาบโลน ฮวงจุ้ย | พิษหอยมรณะ | โจรสลัดแห่งตะรุเตา| ว่าด้วยเรื่องนิทานพื้นบ้าน | นิทานพื้นบ้าน-กระต่ายกับหอยขม | นิทานพื้นบ้าน-กำเนิดปลาโลมา | นิทานพื้นบ้านไทยทรงดำ-มะหุดแสนเปากับท้าวแสนปม |
หน้าหลัก หน้าหลัก