พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี

เดิมคือพิพิธภัณฑ์แร่และหิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 ที่กรมโลหกิจ (ปัจจุบันคือกรมทรัพยากรธรณี) โดยแผนกพิพิธภัณฑ์กองธรณีวิทยาต่อมาในปี 2519 ได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์และวิจัย และเปลี่ยนชื่อมาเป็นพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี ในปี พ.ศ. 2529 โดยมีฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กองธรณีวิทยาดูแลรับผิดชอบดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้ใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาทรัพยากรแร่-หิน และธรณีวิทยาของประเทศ ก่อนการนำไปใช้ประโยชน์ ที่สำคัญพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังถือเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติของประเทศด้วย ซึ่งการจัดแสดงจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี

ธรณีวิทยา

จัดแสดงเรื่องโลกของเรา ซากดึกดำบรรพ์ หิน-แร่ แผ่นดินไหวและน้ำบาดาล

ทรัพยากรแร่

จัดแสดงอัญมณี แร่ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์ของแร่ต่างๆ เช่น การทำแร่เชื้อเพลิง ฯลฯ

นิทรรศการพิเศษ

จัดแสดงหมุนเวียนทุก 3-6 เดือน โดยนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี


พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณีตั้งอยู่ที่ 75/10 กรมทรัพยากรธรณี ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10300 ใกล้กับโรงพยาบาลสงฆ์ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษาและเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยทำหนังสือขออนุญาติถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ล่วงหน้า 1 สัปดาห์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2202-3670, 0-2202-3669 โทรสาร : 0-2202-3745
รถประจำทาง : 8, 44, 67, 72, 92, 96, 97
รถปรับอากาศ : ปอ.9, ปอ.44, ปอ.67, ปอ.92
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันหยุดทำการ : เสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ต้องเข้าชมเป็นหมู่คณะเอกสารอ้างอิง

กรุงเทพมหานคร. เที่ยวราชเทวี ม.ป.ท., ม.ป.ป.

นำลงวันที่ 7 พ.ค 2546อ่านเพิ่มเติมลิ้งค์ด้านล่าง ไทยสถานหมวดไทยสถาน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม ป้อมพระจุลจอมเกล้า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรสถานสุทธาวาส บ้านเขายี่สาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ชุมชนบ้านครัวเหนือ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี
หน้าหลัก หน้าหลัก