พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

          อาคารพิพิธภัณฑ์ในอดีตคือสถานีตำรวจรถไฟ จากนั้นสหภาพแรงงานรถไฟได้ใช้เป็นที่ทำการก่อนที่จะเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ ด้านอาคารนั้นมี "อนุสาวรีย์ศักดิ์ศรีแรงงาน" เป็นรูปปูนปั้นคนงานชายหญิงกำลังผลักกงล้อประวัติศาสตร์ให้เคลื่อนไปข้างหน้าบนรถถัง

          ภายในอาคารมีห้องโถงใหญ่ใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ จัดประชุม สัมมนา นิทรรศการและขายของที่ระลึก

ในส่วนของการจัดแสดงแบ่งเป็น 6 ห้อง
          ห้องแรก : แรงงานบังคับไพร่ทาสคือฐานของสังคมโบราณ - เป็นเรื่องราวของแรงงานไทยยุคโบราณ มีข้าวของเครื่องใช้ และคำบรรยายที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานสมัยโบราณ

          ห้องที่สอง : แรงงานในกระบวนการปฏิรูปประเทศ - เป็นการบอกเล่าเรื่องราวการมีส่วนร่วมของแรงงานไทยต่อกระบวนการปฏิรูปประเทศ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ห้องที่สาม : ทุกข์ของกรรมกร ใครจะช่วย - แสดงเรื่องราวสะท้อนปัญหาของผู้ใช้แรงงานไทยในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เอกสารหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้แรงงานไทยพยายามที่จะรวมตัวจัดตั้งองค์กรในรูปของสมาคมจากหลักฐานใบปลิว และหนังสือพิมพ์กรรมกร

          ห้องที่สี่ : แรงงานพิทักษ์ประชาธิปไตย - เป็นเรื่องราวผู้ใช้แรงงานระหว่างหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงการทำรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

          ห้องที่ห้า : จากยุคมืดถึงยุคทองแรงงานไทย - มีการแสดงภาพถ่ายและเรื่องราวของผู้นำแรงงานที่เผชิญชะตากรรม ระหว่างการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งมุ่งเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ และมองว่าขบวนการสหภาพแรงงานเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการลงทุน

          ห้องที่หก : วันนี้ของแรงงานไทย - เป็นเรื่องราวของแรงงานไทยในยุคใกล้ เช่น การต่อสู้เพื่อเรียกร้องกฎหมายประกันสังคมเรียกร้องสิทธิ์ลาคลอด 90 วัน ของแรงงานสตรี เรื่องราวของ ทะนง โพธิ์อ่าน ผู้นำแรงงานผู้ลุกขึ้นคัดค้านเผด็จการจนหายสาปสูญอย่างลึกลับ เรื่องการมีส่วนร่วมของแรงงานไทยระหว่างการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเมื่อครั้งเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ. 2535 และอิกมุมก็จัดแสดงซากสิ่งของจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานต๊กตาเคเดอร์ ที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก

          ส่วนห้องขังที่ยังมีลูกกรงเหล็กได้ดัดแปลงเป็น "ห้องสมุดแรงงาน ศ.นิคม จันทรวิทุร" อตีตอธิบดีกรมแรงงาน นักวิชาการแรงงานอาวุโส ผู้ทุ่มเทให้กับการแก้ปัญหาแรงงานอย่างจริงจัง

สถานที่ตั้ง : ถนนมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2251-3173
เปิดทำการ : วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

เอกสารอ้างอิง

กรุงเทพมหานคร. เที่ยวราชเทวี ม.ป.ท., ม.ป.ป.

 


นำลงวันที่ 28 เม.ย 2546
แปลเอกสาร
ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น/จีน
www.thaifolk.com/translation


อ่านเพิ่มเติมลิ้งค์ด้านล่าง ไทยสถานหมวดไทยสถาน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม ป้อมพระจุลจอมเกล้า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรสถานสุทธาวาส บ้านเขายี่สาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ชุมชนบ้านครัวเหนือ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี
หน้าหลัก หน้าหลัก