htttp://www.thaifolk.com

เว็บไซด์ thaifolk.com ขอขอบคุณสื่อต่างๆ และ เว็บไซด์ทุกเว็บไซด์ที่กรุณา linkมาที่เรา

ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่วิถีชิวิตและวัฒนธรรมไทย

http://www.kapook.comhttp://www.pattaya.comhttp://www.vcharkarn.comhttp://www.isaannews.com
ไทยรัฐ บ้านฅนธรรมดา - ธรรมชาติ เสียงธรรมและเสียงเพลง
thai seek   

ThaiRath วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2545 Daily Web logo
วิถีไทย

วิถีไทย หมายถึง แนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทย จึงเป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย คลิ๊กที่ ธรรมเนียมไทย ส่วน ตำนานไทย มี นิทาน ความเชื่อ โชคลาง วรรณกรรม เช่น นิทานภาคใต้ วรรณกรรมใหม่-ตราบจนสิ้นกรรม ฯลฯ หัวข้อ ไทยศิลป์ เก็บรวบรวมงานศิลปะ สถาปัตยกรรมและงานฝีมือของคนไทย สำหรับผู้ที่ติดใจในรสชาดอาหารไทย ตำหรับไทย มีสูตรอาหารเด็ดๆ พร้อมกลเม็ดวิธีการทำอาหารไทยนำเสนอ
 
banner
image
 
นอกจากนี้ยังมี ไทยสถาน ที่แนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ อีกมากมาย...
******
ThaiRath วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2543 Daily Web logo
วิถีไทย
คนไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภูมิปัญญาไทย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบไทยๆ ความรู้เรื่องชีวิตของคนไทยมีรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ thaifolk.com
เรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยศึกษาได้จาก ธรรมเนียมไทย ส่วนนิทาน ตำนาน และความรู้เรื่องความเชื่อ โชคลาง มีบรรจุไว้ใน ตำนานไทย เมื่อเข้าไปดูที่ ไทยศิลป์ จะพบกับงานศิลปะ สถาปัตยกรรม และงานฝีมืออันงดงาม รวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้าน ละคร ระบำ การเล่นของเด็กที่มีอยู่ใน ลานไทย
banner
image
สำหรับการประกอบอาชีพของคนไทยในชนบท เข้าไปดูที่ ไทยทำ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน ไทยสถาน นอกจากนี้ ยังมีอาหารไทยซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวบรวมไว้ใน ตำรับไทย ...
******
Archives This Site is the cooperatation of Thairath and Internet Thailand

CyberGuide Magazine ฉบับเดือน เมษายน 2543

เว็บไซด์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยทั้งทางด้านวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การท่องเที่ยว หรืออาหารการกิน มีประโยชน์มาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้และเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป เพราะว่าคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้อีกมากเกี่ยวกับความเป็นไทย


DOT.CO.TH HIGHLIGHTS Bangkokpost

Bangkok Post March 8, 2000

     This week we kick off with a web site that aims to preserve and promote traditional Thai life, ThaiFolk.com www.thaifolk.com. The site brings Thai historic performance, tourism destinations, handicrafts and architecture to the cyber world.

     Thaifolk.com also lists Thai culture and Thai special days, such as Loy Krathong, under its "culture" icon. There is background information about the date and also the tune of Loy Krathong, which you can hum along to.

      It also provide Thai tales, legends and literature, such as Nang Nak Phrakhanong, traditional Thai occupations such as fortune telling in Sanam Laung, plus clothes and Thai food like Som Tam.

     The content is posted in both Thai and English, but you can get more benefit if you can read Thai. The site's Thai Folk Library contains more stories and information than the English version, but the site's owner is making an attempt to update the English version to catch up with the Thai content. If you want a historic information reference, this site could be your first choice.


LemonOnline.Com


Today Web : เว็บไซต์วิถีไทย เพื่อให้คนไทยเข้าใจในความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เด็กไทยในยุคไอทีไม่ได้มีแต่อยากล้ำนำสมัยอย่างเดียวซะเมื่อไหร่ เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ดีๆ แบบนี้จะดีได้อย่างไรถ้าไม่ได้เข้าไปดู

HOME