ขอเชิญชวนให้ ท่านผู้รู้ เกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาไทย ความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ตลอดจนเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวกับความเป็นไทย ได้มาช่วยกันตอบปัญหา เพื่อให้เยาวชนคนไทย รวมทั้งชาวต่างประเทศทั่วโลกที่สนใจคนไทย เรื่องราวและวิถีชีวิตของคนไทย ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของไทยให้แพร่หลายยิ่งๆขึ้นไป
     คนไทยทั้งหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมไปถึงชาวต่างประเทศทั่วโลก สนใจอยากสอบถามเรื่องอะไร ก็ขอเชิญร่วมสอบถาม ณ เวทีวิถีไทย แห่งนี้

ห้องนี้สำหรับฝากข่าวไปถึงกัน อยากจะแพร่ข่าวสารอะไรถึงกันทั้งคนไทยและคนทั่วโลก ก็นำมาเผยแพร่ที่นี่ได้ กาจะทำหน้าที่คาบข่าวให้ทราบดังประสงค์ต่อไป

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Click ที่นี่ค่ะ