Page 7 of 93
Serial :  16789 Date-Time :  1/7/2008 4:57:52 AM
Name :  ปภานันท์   หยูหนูสิงห์   naphanan@yahoo.com
Your Comment :  มีเนื่อหาสระาดีมาก อยากให้มีอีกเยอะๆ
From us :  ขอบคุณค่ะ ก็จะพยายามปรับปรุงค่ะ
Serial :  16788 Date-Time :  12/9/2007 12:40:47 AM
Name :  นายวิฑูรย์   ภาเรือง   bigmsu.hos@hotmail.com
Your Comment :  ดีมากครับ มีการจัดทำได้ดีมากเลย
From us :  ขอบคุณมากค่ะ
Serial :  16785 Date-Time :  10/16/2007 12:26:32 AM
Name :  tassaya  tepsingha   tas833@hotmail.com
Your Comment :  เว็บนี้ยอดเยี่ยมมากค่เป็นการรวมสิ่งที่เป็นไทย ๆ อยากให้มีมาก ๆ กว่านี้เช่นนำประเพณีทั้ง 12 เดือนมาลงไว้ ตัวอักษรแบบไทยตั้งแต่แรกเริ่มและพัฒนาการมาถึงปัจจุบัน ภาพการเล่นและภาพเด็กไทยๆ เพื่อผู้สนใจจะได้มาศึกษาดูได้ ขอบคุณค่ะะ
From us :  ขอบคุณมากค่ะ ก็จะพยายามเพิ่มเติมเนื้อหาค่ะ
Serial :  16779 Date-Time :  9/7/2007 5:34:34 AM
Name :  พวงผกา   ชาติขยัน   bbkd12@hotmil.com
Your Comment :  ดีมาก
From us :  ขอบคุณค่ะ
Serial :  16778 Date-Time :  9/6/2007 5:01:54 AM
Name :  รัฐกร   นพกร   r-gorn@hotmail.com
Your Comment :  d
From us :  เดาว่า ดี ภาษาไทยค่ะ คงไม่ใช่เกรด D นะค่ะ
Serial :  16767 Date-Time :  8/28/2007 9:04:47 AM
Name :  จุฑามาศ  พิมพ์สวัสดิ์   vada_past@yahoo.net
Your Comment :  ดีมากเลยคะ ให้ความรู้เยอะมาก
From us :  ขอบคุณคะที่เข้ามาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกัน
Serial :  16762 Date-Time :  8/15/2007 8:53:46 AM
Name :  นายภาคภูมิ  พุ่มเจริญ   gorcharoen@hotmail.com
Your Comment :  ผมชื่อชอบวัฒธรรมไทยและลายไทยเป็นอย่างมากแต่ผมไม่ค่อยรู้จักเวปไซที่ไว้สำหรับดูขอบคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งให้ผมศึกษา
From us :  ยินดีค่ะ
Serial :  16757 Date-Time :  8/8/2007 12:35:46 AM
Name :  สถาพร  แร่ทอง   go_045692017@hotmail.com
Your Comment :  สนุกดีแต่คำถามอยากไปนิด
From us :  ค่ะ คำถามปริศนาคำทายหรือค่ะที่ว่ายาก
Serial :  16756 Date-Time :  8/5/2007 1:44:56 AM
Name :  ด.ญ.อภิชญา  บุญเฉลย   coco20@thaimail.com
Your Comment :  ขอบคุณที่ให้ความรู้แต่ควรจะมีรูปภาพให้มากกว่านี้ค่ะ
From us :  ค่ะ จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆ ค่ะ
Serial :  16754 Date-Time :  7/16/2007 8:40:34 PM
Name :  ณัทกาญจน์ภร   ทองปัญญา   daoatithan@hotmail.com
Your Comment :  เยี่ยมมากค่ะ..ได้ความรู้เยอะ นำไปทำรายงานในการเรียนเทียบโอนประสบการณ์อาชีพได้ ขอบคุณค่ะ
From us :  ค่ะ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยม ส่วนใหญ่จะหาข้อมูลไปทำรายงานเยอะเลยค่ะ
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Next : Last