งาน อาชีพ
เครื่องมือทำมาหากิน

The Oxford-Duden Pictorial Thai & English Dictionary
The Oxford-Duden Pictorial Thai & English Dictionary