ประมวลภาพวัดอรุณ

งานเทศกาลวัดอรุณ

 

การแสดงหุ่นกระบอก

การแสดงหุ่นกระบอก

การแสดงหุ่นกระบอก

 

การแสดงหุ่นกระบอก

 

การแสดงหุ่นกระบอก

     

การแสดงโขน

การแสดงโขน  การแสดงโขน

  การแสดงโขน  การแสดงโขน  การแสดงโขน

 

การแสดงละครนอก

  การแสดงละครนอก  การแสดงละครนอก

 

บริเวณโดยรอบวัดอรุณ

บริเวณโดยรอบวัดอรุณ      บริเวณโดยรอบวัดอรุณ

 

 

หน้าแรก